ONLINE PROGRAMMA  

HEA:L!

Equilibre-logo-zonder-beeldmerk-diap-rgb
Basiscursus

Level 1: Basisvaardigheden

Deze cursus leert je de basisvaardigheden die nodig zijn in alle volgende cursussen van het programma. Het is belangrijk deze vaardigheden goed te oefenen en ze je eigen te maken, zodat je ze in de latere cursussen volledig beheerst. De basiscursus kent vier modules.